Общинска администрация – Девин стартира проверки и напомня, на собствениците на домашни животни, че имат следните задължения:         

  1. Да регистрират своя домашен любимец при ветеринарен лекар, който да постави транспондер (микрочип) и да му бъде издаден паспорт;         
  2. С копие на поспорта на кучето следва регистрация в Общинска администрация – Девин и попълване на декларация в съответната данъчна служба;         
  3. Да извеждат кучето си с повод, а за агресивните кучетасе слага и намордник;         
  4. Всеки собственик на куче при разхождането му е длъжен да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и удостоверение за административна регистрация. Същите при поискване да се предоставят за проверка на длъжностните лица от общинска администрация или ветиринарномедицинските органи;
  5. Собствениците на домашни любимци нямат право да пускат кучето си свободно и безнадзорно;
  6. Забранено е разхождането на кучета в дворове на училища, детски градини, здравни заведения, детски и спортни площадки, както и на места обозначени със забранителен знак от община Девин;
  7. При дефекации по улици, тревни площи, тротоари, алеи собственикът е длъжен да почисти замърсеното място.

Призоваваме, всички собственици, които все още не са регистрирали своите домашни кучета в общинска администрация Девин и не са заплатили „Такса за притежание на куче”, която е 10 лв. на година, да го направят. Съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин, за административни нарушения на виновните лица се налага глоба от 50 /петдесет/ до 500 /петстотин/ лева.         

Приходите от събраните таски се използват за мероприятия, свързани с намаляване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Девин.

Източник: www.devin.bg

Pin It