Правила

Условия за ползване

 

  • 1 ОБЩИ

(1) Тези условия съдържат основните правила за ползване на услугите на сайт bezdom.info

(2) Сайтът bezdom.info е създаден през 2005 г., като целите му са:

- популяризиране на хуманното и отговорното отношение към бездомните животни и животните компаньони чрез повишаване на информираността;

- популяризиране на осиновяването на бездомни животни и отговорното им отглеждане;

- спомагане за намиране на дом на бездомни или нуждаещи се животни чрез предоставяне на възможност за публикуване на обяви.

(3) Съдържанието на страницата е под закрила на Закона за авторското право и сродните им права (ЗАПСП). Информацията и материалите на bezdom.info са предназначени за лично осведомяване на потребителите и посетителите на сайта.

(4) Статиите от bezdom.info могат да бъдат ползвани само при изричното споменаване на източника. Bezdom.info не носи отговорност за съдържанието на сайтове, които съдържат препратки към bezdom.info.

(5) bezdom.info може да променя или допълва предлаганите услуги в страницата, без да е необходимо да уведомява за това посетителите, като също така не гарантира за постоянната и непрекъсната функционалност на страницата и предлаганите услуги.

(6) Ползването и посещаването на bezdom.info е без ограничение за достъп, с изключение на потребителите, блокирани от сайта поради нарушаване на настоящите Условия за ползване.

(7) Настоящите Условия за ползване могат да бъдат актуализирани по всяко време без да е необходимо специално уведомяване на потребителите. Bezdom.info не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния актуален вариант на Условията за ползване.

 

  • 2 ОБЯВИ

(1) bezdom.info предоставя на своите потребители платформа за частни обяви за изгубени, намерени, или търсещи дом домашни любимци (животни компаньони по смисъла на Закона за защита на животните), както и за търсещи да осиновят домашен любимец потребители.

(2) За публикуването на обява в bezdom.info e необходима регистрация.

(3) Всеки регистриран потребител има възможност да публикува, редактира и/или изтрива своите обяви.

(4) Потребителите могат да публикуват неограничен брой обяви, като носят отговорност за съдържанието им.

(5) Публикуването на обяви със съдържание, различно от посоченото в т.1 се забранява. Обяви с цел продажба на животни, разплод или набиране на средства няма да бъдат публикувани. Обяви на латиница няма да бъдат публикувани.

(6) Преди да бъде публикувана на сайта, съдържанието на всяка обява трябва да бъде одобрено от администратор дали отговаря на настоящите условия за ползване и законовите, морални и етични норми.

(7) При злоупотреби с обяви на сайта, потребителите могат да се свържат с екипа на bezdom.info на имейл адрес info (at) bezdom.info.

(8) bezdom.info си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им, когато това е необходимо в изпълнение на законите на Република България, или за да се спазят настоящите условия.

(9) Регистрираните потребители са задължени да представят вярна, точна и актуална информация за връзка при публикуването на обява.

(10) Обяви с повтарящо се или много сходно съдържание няма да бъдат одобрявани от администрацията на bezdom.info. Този тип обяви се смятат за спам и пречат на клиентите на сайта да разглеждат другите обяви от дадена категория или подкатегория.

(11) bezdom.info не носи отговорност за съдържанието на обявите, тяхната достоверност и препратките в тях към външни сайтове.

(12) Срокът на всяка обява е 90 дни. Седмица преди този срок да изтече, потребителят, подал обявата, ще бъдете уведомен с и-мейл за изтичащия срок. bezdom.info не носи отговорност, ако поради техническа грешка този срок бъде удължен.

 

  • 3 РЕГИСТРАЦИЯ

(1) Регистрацията в bezdom.info е безплатна.

(2) Регистрацията в bezdom.info е задължителна единствено за публикуване на обява.

(3) След като извърши процеса на регистрация, потребителят получава потребителско име и парола, с които може да публикува обяви, да изтрива или редактира публикуваните си обяви.

(4) При влизане/регистрация в bezdom.info чрез Facebook, потребителят разрешава на сайта да използва неговият имейл адрес, име, потребителско име, профилна снимка, пол, населено място и дата на раждане за бърза регистрация в сайта. Ако потребителят е вече регистриран, той се разпознава по неговият имейл адрес доставен от Facebook и повторна регистрация не е необходима. Потребителят може да влиза в своя профил от бутона за Facebook без да въвежда своите данни за достъп.

(5) В случай на забравена парола, bezdom.info предоставя възможност за възстановяване на паролата.

(6) Потребителят се съгласява да уведоми незабавно bezdom.info в случай на неправомерно използване на потребителското му име и парола.

(7) bezdom.info не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали вследствие на предоставени данни за достъп от потребителя на трети лица, както и при откраднати такива.

(8) bezdom.info си запазва правото да обработва данните на потребителите в рамките на закона.

(9) bezdom.info полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(10) bezdom.info се задължава да не разкрива лична информация за потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато това е необходимо в изпълнение на законите на Република България.

 

  • 4 ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(1) Трети страни могат да записват и четат бисквитки (cookies) или броячи на Вашия браузър, за да събират информация, която да бъде използвана при показване на реклами в уеб сайтове. За повече информация:

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка

(2) Във всеки момент имате възможност да откажете използването на бисквитки, както при зареждане на bezdom.info, така и ако вече сте приели бисквитките. Достатъчно е да промените настройките на Вашия браузър, така че да се ограничи или изключи използването на бисквитки, или да изтриете бисквитките, които вече са записани на Вашия компютър.

 

  • 5 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) bezdom.info полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала известна по повод неговата регистрация - предмет на настоящите Условия за ползване, освен в случаите на непреодолими събития или злоумишлени действия на трети лица.

(2) В регистрационният формуляр, попълван от потребителя, bezdom.info обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. С изразяване на съгласие с настоящите Условия за ползване, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) С приемането на Условията за ползване потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в bezdom.info, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, както и качените профилни снимки или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от bezdom.info.