Продължава работната среща между зам.-кмета Орлин Лазаров, началник отдел „Опазване на околната среда” Виолета Василева, общински служители, ветеринарни лекари и представители на 4 дружества за защита на животните. Срещата е по инициатива на общинска администрация и има за цел да бъде изработена единна програма, по която всички неправителствени организации, институции и ветеринарни лекари да работят съвместно с общината за трайното намаляване на популацията на бездомните кучета. Бяха обсъдени предложението за програма на Общината и предложението на 4-те НПО: Германо-българското дружество; сдружение "Амикус"; сдружение "Приятели на животни"; Сдружение за защита на правата на животните. След  обстойна дискусия стана ясно, че за основна програма за бъдеща работа ще служи тази на неправителствените организации.

Бяха уточнени няколко конкретни параметри от съвместната дейност на работа.

Беше взето решение, че на всички бездомни кучета ще бъде сложена цветна ушна маркировка, която ще носи информация кое дружество се грижи за животното. Германо-българското дружество избра червения цвят, а общинския приют за безпризорни кучета реши да слага на своите питомци маркери в зелен цвят. Целта на този вид маркиране е, когато има подадена жалба срещу бездомно куче, Община Русе да може да търси отговорност от сдружението, което го е пуснало на свобода.  Ако други дружества започват дейност по кастрация и пускане на свобода на бездомните животни, то задължително те ще трябва да подадат информация до общината в какъв цвят ще е тяхната маркировка. Кучетата, които са били хванати по-рано, отново ще бъдат маркирани.

Другото решение, което беше взето, е да се прави преброяване на бездомните кучета всяка година. Така ще се установи ефективността на работа, как се движи популацията на бездомните животни и какви мерки да бъдат предприети за намаляването на техния брой.

От срещата стана ясно, че по селата за намаляването на популацията на бездомните животни работи единствено  Германо-българското дружество. Останалите организации заявиха, че нямат финансова възможност за този вид дейност.

Well already everyone know that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It