ImageОхранители разстреляха кучето на руския консул

Кървавите забавления  на гардовете ще бъдат изнесени пред целия  дипломатически корпус

Ася Пенчева, в-к Утро, 07.02.2007г.

Любимецът на целия ру­ски дипломатически ком­плекс в Русе - кучето Мечо, е бил убит от служители на ох­ранителна фирма. На 5 фе­вруари вечерта кучето се било прибрало в колибата в двора на консулството още към 19 часа." Ние очаквахме гост от Москва, който пристигна с късния влак, и оти­дохме да го посрещнем. Тога­ва вероятно Мечо е излязъл от двора и е отишъл в парка", разказа генералният консул на Русия в Русе Юрий Трушин. В суматохата след това никой не обърнал внимание дали четириногият любимец е от безопасната страна на оградата.

 

Well yet everyone know that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

На сутринта Трушин тръгнал за ежедневни кросв парка и се учудил, че приятелят му Мечо го няма.Граждани разказали на ди­пломата, че през нощта ста­нали свидетели как служите­ли на частна охранителна фирма се забавлявали със стрелба по кучета в района Градски стадион. От Германо-българското дружество също получили сигнал за стрелбата и на сутринта померили Мечо и още едно породисто черно куче убити. Ще бъде направена аутопсия на животното, тъй като не са се задоволили само с това "забавление", а и са го душили после, потресен е Трушин. Още вчера той позвънил на комисар Светос­лав Първанов, за да изкаже възмущението си от дей­ствията на охранителите. Инцидентът съвпада с теча­щата в момента полицейска проверка на целия частен охранителен сектор.

Мечо живее в консулство­то от година и половина и по него вече веднъж бяха стреляли.    На новогодишния прием в дипломатическата мисия кучето посрещаше на входа гостите и дружелюбно подаваше лапа на всички.

На 12 февруари имаме сре­ща на дипломатически кор­пус и ще разкажа на всички кколеги какви зверства стават в Русе, категоричен беше Юрни Трушин.

 

Разследват убийството на Мечо като увреждане на движима вещ

Кучето па генконсул Юрий Трушин застреляно с въздушен пистолет

Руслина Александрова, в-к Утро, 08.02.2007г.

Най-вероятно кучето на руския консул в Русе Юрий Трушин - Мечо, е било уби­то с въздушен пистолет. То­ва са предоположенията на експертите след аутопсия­та на двете застреляни от охранители животни, за които "Утро" вчера съоб­щи. Събраните до момента данни сочат, че пистолетът стреля с най-големия кали­бър 6,5 мм и най-вероятно е бил зареден с ловни патрони със сачми.По случая се води дозна­ние по чл. 216, ал. 1 от НК, съобщи вчера началникът на отдел "Опазване на об­ществения ред и превенция" Симеон Григоров. Предвиденото от закона наказание за "умишлено увреждане на чужда движима или недвижима вещ" е до 5 години лишаване от сво­бода. Все още няма данни за извършителите на убий­ството на двете животни.

По повод появилата се вче­ра информация, че стрел­ците са били не служители на частна охранителна фирма, а полицаи, комисар Григоров заяви: Доста про­тиворечиви са в момента свидетелските показания и не можем да кажем със си­гурност нищо за извърши­телите. Предстоят да се из­вършат балистични ек­спертизи, както експери­мент със стрелба в близост до мястото, където са били екзекутирани двете живот­ни, за да се определи и надеждността на свидетел­ските показания.

Истина е, че съм уведо­мен за случилото се от гене­ралния консул на Русия Юрий Трушин и по случая е започнала проверка, пове­че обаче към този момент не мога да кажа, беше лако­ничен директорът на ОДП комисар Светослав Първа­нов, който в момента е в отпуск.

 

 

Застреляно куче скара търговци и охранители

Ася ПЕНЧЕВА, в-к Утро, 08.02.2007г.

Едно от кучетата, които търговците на централния паза отглеждат, е било убито в петък вечерта и това стана повод продавачите да подадат жалба към управата на пазара. Според наемателите на тараби четириногият Джони е бил застрелян от охранител, но няма свидетели.Аз съм любител на животните и съм против избива­нето им, но не мога да допусна те да станат причина за евентуална зараза по храните, каза управителят Ай-дън Демерджиев. Той събра в кабинета си търговци­те и представители на охранителната фирма, за да решат заедно въпроса с животните по тържището.Вчера граждани сигнализираха за още две убити кучета - едното в кв."Друж6а", а другото в двора на Спортното училище.