Британски изследователи откриха, че кучетата са много повече способни да възприемат ситуациите от гледната точка на човека, отколкото се смяташе до този момент. Например – четириногите крадат храна четири пъти по-често, ако в стаята, където са те, е достатъчно тъмно за човешкото зрение. Това може да означава, че животните са способни да променят своето поведение съобразно особеностите на поведението на техния стопанин. 

Well along everyone know of that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Резултатите от изследването са публикувани в списание Animal Cognition. Самото то е проведено сред 84 опитни животни. Целта на изследването било да се установи, способни ли са кучетата да разбират как техният стопанин възприема реалността. Един от експериментите бил свързан точно с „тайното похапване“ – когато в стаята с кучето светлината била намалявана, вероятността домашният любимец да опита да се добере до забранена за него храна нараствала четирикратно. Според авторите малко вероятно е кучетата просто да са забравили за присъствието на стопаните си в слабо осветената стая. По-скоро те са способни да различават ситуации, при които хората могат да ги видят, и такива, при които – не могат. Експериментите били осъществени с достатъчно на брой варианти, за да се избегнат лъжливи асоциации – например възникването в съзнанието на животните на връзка между внезапна тъмнина и хранене. 

След като кучетата са способни да разбират, че хората не могат да ги видят в тъмнината, значи те могат да оценяват ситуациите от гледната точка на човека. До този извод стигнала доктор Джулиан Камински от катедрата по психология към университета в Портсмут. Тези данни са ценни за разбиране на способностите на кучетата, които са в близък контакт с хората, като кучетата-водачи и кучетата-търсачи, например. Предишни изследвания доказват, че често хората се смятат за способни да тълкуват изражението на кучетата грешно, влияейки се от своите собствени емоции. Поради тази причина такива интерпретации в почти всички случаи не са верни. „Хората непрекъснато поставят човешки черти на своите любимци. Уверени сме, че нашето куче е много добро или умно, но всъщност това са просто наши догадки“, коментира Джулиан Камински. Тя допълва: „На сме докрай убедени в това, че получените резултати говорят за възможността кучетата да разбират как мислят и действат хората. Все пак до този момент се смяташе, че само хората са способни на такова разбиране.“

actualno.com