Със Заповед № 110/01.02.2021 г. на кмета на Община Кърджали д-р инж.Хасан Азис временно се преустановява дейността на Кастрационен център за безстопанствени кучета в Кърджали.
Затварянето е в резултат от извършена проверка на комисията, която беше назначена със Заповед № 105/29.01.2021 г. на Кмета на Общината.Членовете на комисията констатираха редица нарушения, част от които са неспазване на вътрешните правила и процедури за извършваните манипулации в Кастрационния център, както и недобро технико-експлоатационно състояние на помещенията, в които временно се настаняват кастрираните животни.
 
След констатираните нарушения от извършената проверка на място, комисията препоръчва на управителя на Общинско предприятие “Озеленяване, благоустройство и чистота“ да освободи от работа служителите, отговорни за случая с кучетата, които са върнати на съответните места без да бъде спазен срока за престой в центъра след извършените манипулации.
 
Източник: www.novjivot.info