Депутатите отложиха обсъждането на текстовете, свързани с бездомните кучета и действията, които могат да се предприемат срещу тях 

Глоба от 500 до 1000 лв. ще бъде налагана за особена жестокост към животно. Това предвижда Законът за защита на животните, който депутатите обсъждат на второ четене.

Друг текст в законопроекта определя като проява на жестокост сексуалното малтретиране на животни, изоставяне на домашни питомци, както и всяко действие или бездействие, причиняващо продължително или повтарящо се страдание на животното или трайно увреждащо здравето му.

За жестокост няма да се считат действия, които се извършват съобразно ветеринарномедицинските разпоредби за ликвидиране на заразни болести по животните.

Ще бъде наказван този, който прояви особена жестокост към животно, освен ако деянието не съставлява престъпление, предвижда законопроектът.

Предвижда се в случаите, когато деянието е извършено от собственика на
животното, то да бъде отнемано в полза на държавата. На конфискуване подлежат и предметите, с които е извършено нарушението.

Ако ветеринарен лекар или длъжностно лице проявят жестокост, те ще бъдат глобявани от 1 000 до 1 500 лв., а за юридическо лице или едноличен търговец е предвидена имуществена санкция в размер между 1 500 и 2 000 лв.

При повторно нарушение глобата за собственика на животно, ветеринарния лекар или техническото лице е от 1 000 до 2 000 лв., а имуществената
санкция за юридическото лице или едноличния търговец ще бъде от
2 000 до 3 000 лв.

Предвижда се при наличие на данни за жестоко и особено жестоко отношение към животните своевременно да бъде уведомявана прокуратурата или полицейските органи.

Органите на местната власт да контролират дали се изоставят животни на територията на общината, както и дали се спазват изискванията за защита на животните в приютите, предвижда законопроектът.

Депутатите отложиха обсъждането на текстовете, свързани с бездомните кучета и действията, които могат да се предприемат срещу тях.

Well already everyone have that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.