ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски"№ 17, тел./факс: 054/800400, п. код 9700 гр. ШУМЕН, www.shumen.bg

РЕФЕРЕНТНО ПИСМО

За немския кастрационен център в Шумен

През 1999 г. Община Шумен изгради общински приют за кучета, разположен върху 5 дка площ. Стойността на приюта беше около 50 000 лв., толкова струваше и годишната му издръжка за дейности, свързани изключително с отлов на бездомни кучета и тяхната евтаназия.

Тази практика не доведе до очакваните трайни резултати - след половин година популацията се възстановяваше. Тогава местното Дружеството за защита на животните се свърза с немското дружество "Немско-българска помощ за уличните животни", което предложи да разкрие в приюта Кастрационен център и да поеме издръжката му. Благодарение на усилията на дългогодишната журналистка и природозащитничка Тонка Петрова, която успя да убеди кметския екип, да разговаря с всеки един от общинските съветници поотделно и да ги запознае с позицията на Световната здравна организация и предложението на немското дружество, местният парламент подкрепи идеята. Така през юни 2003 г. с Решение на Общинския съвет беше сключен 5-годишен договор за съвместна дейност с дружеството "Немско-българска помощ за уличните животни". Целта на таза съвместна дейност беше защитата и намаляване на популацията на уличните кучета на територията на общината. Приетото Решение бе насочено към решаването на проблема с бездомните кучета чрез интензивна програма за кастрация. Договорът беше сключен през юни 2003 г., но след един период на реконструкция и разширяване на досегашния приют, в който са вложени около 100 000 лв., заработи през май 2004 г.

Well along everyone be familiar with that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Кастрационният център започна активна работа със задължението да бъдат кастрирани по 100 кучета месечно, за което общината получава пълен отчет - брой на отловените и кастирани животни, техния здравен статус и районите, от където са били прибрани и върнати. До днес са кастрирани 2700 кучета от общо около 3000 в общината, по данни на управителя на центъра д-р Милен Данков. Новото е че през тази година вече се кастрират и улични котки, които са вече над 120.

От началото на тази година безплатно се кастрират домашни, вилни кучета и такива на пенсионери и социално слаби. Вече се кастрира много активно и в близките села и квартали като Мараш, Макак, Градище, Дивдядово, Мътници и др. Там безплатно се прибират и дворните им кучета и след кастрация с превоз на НКЦ се връщат.В приюта с предимство сега се прибират агресивни кучета, които остават завинаги там. За целта общината е обещала известна сума да бъдат изградени още дворчета, за да се увеличи капацитетът на приюта.                                                  

Видимо в централната част на града популацията е овладяна, не се раждат малки кучета, не се събират глутници, поради стремежа женските да се кастрират с предимство. Сега предстои овладяването на размножаването и в крайните квартали.

Перфектната организация, която създаде немското дружество, ме кара да вярвам, че това е начинът за решаването на проблема със скитащите кучета. При сигнал за проявена агресия и след кастрацията, животните се прибират завинаги в приюта, който тази есен ще бъда разширен с още 1 декар. Редовна практика стана при отлов в даден квартал на вече кастрираните кучета да се раздават хапки с поставени в тях противопаразитни хапчета, което осигурява последващото им обезпаразитяване. Много граждани, които по различни причини не могат вече да гледат домашните си любимци, също имат възможност да ги оставят в центъра за повторно осиновяване.

В началото лично аз не бях убедена в ефективността на този метод за борба с бездомните кучета, но практиката ме накара да повярвам, че това е изходът от проблема, който мъчи българските градове вече 15 години. Очакваме обаче този подход да се приложи повсеместно, защото в противен случай скитащите животни могат да паводнят повторно и нашите градове, компрометирайки вече постигнатите от нас успешни резултати.Д-р Емилия Станчева: Председател на Общинската епизоотична комисия и зам. кмет "Социална политика и здравеопазване;