fbpx
Печат
Полезно
Други
Посещения: 5573

Напоследък много хора събират дарения за помощ и лечение на бездомни животни от свое име или от името на организации. Макар повечето от тях да са съвестни и добронамерени хора, не липсват и мошеници, които се възползват от съчувствието на околните. За да не се окажете и Вие подведени, добре е внимателно да преценявате на кого дарявате:

1. Дарявайте средства само на организации, които имат съдебна регистрация и фигурират в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (публикуван на сайта на Министерство на правосъдието);

2. Превеждайте пари само по сметка на организация за защита на животните, не на частно лице (независимо дали твърди, че представлява някоя организация);

3. Ако все пак сте решени да изпратите пари на частно лице, направете го само ако става въпрос за Ваш близък или добър познат и сте напълно сигурни за какво ще се изразходват парите. Задължително подпишете договор за дарение с ясно указание с каква цел се даряват средствата;

Well along everyone be familiar with that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.