fbpx
Печат
Новини
Страната
Посещения: 2564

Община Павликени разработи инвестиционен проект за приют за безстопанствени кучета. Изграждането на съоръжението е една от мерките, включени в Програмата на общината за овладяване популацията на безстопанствени кучета и Плана за действие за изпълнението ѝ, приет от Общинския съвет, информират от местната администрация. За приюта има изготвен инвестиционен проект в съответствие с наредбата за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.

Проектът включва обслужваща сграда, с обособени помещения: за персонала; санитарен възел; за съхранение и приготвяне на храна; за оборудване и препарати за почистване и дезинфекциране; за извършване на ветеринарномедицинска дейност - манипулационна; помещение с хладилна камера/фризер/ за съхранение на животински трупове; за карантина; за изолация на болни и наранени животни. За настаняване на животните са предвидени 20 навеса от бетонови блокчета с метален покрив. Всеки навес ще се оборудва с единични колибки според големината на екземплярите и нуждите на приюта. Общият капацитет на приюта ще бъде за 100 кучета. Навесите са групирани в три двора, два по 7 и един - 6 навеса с индивидуални дворчета за разходка. Трайни настилки по цялата площ на загражденията, с наклон към водосъбирателна решетка. Ограда от телена мрежа и колове ще бъде изградена по периметъра на приюта. Планирани са две врати за достъп. С изпълнението на този проект ще се намали броят на свободно скитащи животни, застрашаващи гражданите и гостите на общината и ще намали риска от разпространение на паразити и зарази. Всички дейности в приюта ще се извършват при стриктно спазване на нормите за хуманно отношение към животните. Ще бъде разработена и система/правила за осиновяване на животни от приюта в страната и чужбина. Очаква се да бъдат разкрити минимум 5-6 работни места за управител, ветеринарен лекар, гледачи, охрана.

За да извърши инвестицията Община Павликени планира да изтегли кредит в размер 414 000 лв. от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. За целта бе проведено общественото обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг .  Срокът за погасяване на кредита ще бъде 8 години с гратисен период една година. Максималният лихвен процент по него ще е 3% - определя се от УС на ФЛАГ за всеки заем на база кредитния рейтинг на общината. ФЛАГ е избран като финансираща институция заради силния държавен ангажимент. Финансовият ресурс на ФЛАГ включва целеви бюджетни средства и заемен капитал от международни финансови институции. Общините имат възможност да се обръщат към Фонда за кредитиране за изпълнение на проекти при опростено обезпечение.

Източник: www.24chasa.bg