От днес дежурният медиатор в изолатора в с. Сеславци има нов телефонен номер за връзка: 0884 230 737. На този номер ще получите информация за постъпилите кучета в изолатора и условията за тяхното осиновяване.

Well already everyone see that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.