fbpx
Печат
Новини
София
Посещения: 4635

Необходимостта от Обществен медиатор по проблема с бездомните кучета в София бе породена от дългогодишната политика на Столична община по умъртвяване на бездомните животни. Умъртвяването им, извършвано в пълна непрозрачност в строго охраняван изолатор провокираше чувствителността на хората и основателните им опасения, че кучетата се убиват с жестокост без да получават храна и вода.

През май 2003 година представители на Студентски съвет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"предлагат на кмета на София да започнат мониторинг над дейността на изолатора и по този начин да я направят достояние на гражданските организации и заинтересованите граждани.

Първият медиатор влиза в изолатора на 2 юни 2003 г. от този момент нататък човекът, който изпълнява тази функция се сменя на една или две седмици. Обществени медиатори до момента са били студенти по ветеринарна медицина, биология, психология, френска филология, археология, публична администрация, туризъм и ориентиране, икономика, международни отношения...

"Общественият медиатор" е изцяло независим от Предприятието, което управлява изолатора, и е излъчен от Студентския съвет на Софийски Университет. Той наблюдава всеки работен ден дейността в изолатора за бездомни кучета - присъства при докарването, "гледането", кастрирането преди осиновяване, евтаназирането на животните и води своя описателна тетрадка. Той води записки за характерните черти на заловените кучета, мястото, където са хванати, датата на пристигане и умъртвяване. С данните, с които разполага и личните си наблюдения той е в помощ на осиновителите, които посещават изолатора и на хората, които търсят загубено куче.

Общественият медиатор има право да дава мнение относно действията на служителите на изолатора и да настоява за спазването на закона, но статутът му на наблюдател не му дава възможност да възспре неправилните ,според него, актове.

В края на всяка седмица Общественият медиатор пише доклад за пребиваването си в изолатора. Докладът се предоставя на директора на изолатора с препоръка да отстрани забелязаните нередности спрямо спазването на закона и отношението към животните. Копие от доклада се предоставя на неправителствените организации за защита на животните, като информацията от него се дава на всеки, който иска да знае какво се случва в още труднодостъпния изолатор за кучета.

От 19 юли 2006г. телефонът за връзка с човека, който изпълнява функцията на медиатор, е: 0884 230 737

Марта Георгиева, Координатор на мониторинга