Печат
Новини
Последни новини
Посещения: 6943

Класната на Илиян: Той криеше емоциите си

 

Илиян Тодоров (24), който бе обвинен в убийството на националния хокеен вратар Кирил Въжаров (21) и прия­теля му Васил Александров (24), не е бил нито суперотличник, нито суперкалпазанин, разкри вчера за НТ Те­менужка              Аначкова, директор на пернишката езикова гимназия Симеон Радев.

След вестта за жестокото двойно убийство повечето учители в гимназията ходят като попарени.

„Все си мислех, че става дума за съвпадение на име­ната или за грешка. Не мо­жех да вържа извършеното с момчето, което познавам, каза г-жа Аначкова. - Знам, че

Илиян се стягаше да учи в чужбина но явно не се е получило. Сега разбирам, че учи в Нов български университет."

В кабинета й НТ-екипът среща и преподавателката по английски Искра Петро­ва, класна на Илиян.

„Ето картона му. Завър­шил е с успех 5,39. В един период е имал повечко не-извинени отсъствия, но след това се поправи", разказва тя.

Искра Петрова поела де­цата от 10-и клас. „Имаше малко напрежение, в което участваха Илиян и неговият приятел Васил", разказа тя. „В основата бяха няколко момичета - отсъстваха, не учеха. Когато девойките на­пуснаха, една от тях май бе­ше изключена, нещата се успокоиха. Илиян не е де­монстрирал някакви финансови възможности на роди­телите, не е бил арогантен. Нито пък родителите му са имали някакви претенции. Когато се случваше да му направя забележка, се изчервяваше и притесняваше

Сега, като разбрах какво е станало, се замислих -Илиян прикриваше някаква своя емоция, беше емоцио­нален човек, а всъщност все имаше   някаква   бариера.

Дали пък не става дума за избиване на някакви ком­плекси? Той беше много ни­сък и това няма как да не го е притеснявало."

Г-жа Петрова припомни абитуриентския бал през 2005 г.: .Дойдоха всички вкъщи. После празнувахме в ресторанта на хотел Стру­ма, след това и на Пампоро­во. Илиян, а и всичките шест момчета в класа, бяха съ­всем кротки и разбрани."

Илиян си падал по компю­търните науки и по английския език. С група момчета правил сайта на гимназията. Негови съученици от начал­ното училище в Перник пък го помнят като малко опако дете. Ако учителите му правят забележки - започвал да си бие главата в чина. По някое време пък носел спринцовки в чантата си, за да убива кучетата по улици­те.

Well already everyone have that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.