Асеновградският районен съд осъди подсъдимия Райчо Иванов на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА УСЛОВНО С ТРИ ГОДИНИ ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК и ГЛОБА в размер на 1000 лв.

Well yet everyone know that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Той беше признат за виновен в това, че на 07.06.2013г. в с. Тополово, обл. Пловдивска е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото (влачил е през цялото населено място, вързано за лек автомобил „Форд Ескорд” куче с неустановена порода) и деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм (заявил е пред свидетелите Николета А. и Георги К., че „кучето трябва да се мъчи”) и с дързост (не е прекратил действията и ги е продължил след намесата на двамата свидетели и деянието е извършено в светлата част на денонощието) - престъпление по чл. 325, ал. 2 от НК.

Подсъдимият Райчо Иванов беше признат за виновен и в това, че на 07.06.2013г. в с. Тополово, обл.Пловдивска, като е проявил жестокост към гръбначно животно – мъжко куче с неустановена порода и на 09.06.2013 год. му е причинил противозаконно смърт, като деянието е извършено с особена жестокост и на публично място - престъпление по чл. 325б, ал. 2, т. 2 и т. 3 от НК. Делото се разгледа по процедурата на съкратеното съдебно следствие. Подсъдимият признава фактическите обстоятелства по повдигнатото му обвинение, поради което му е наложено по-ниско наказание.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок пред Пловдивски окръжен съд.