снимка: prkernel.comОбщина Пловдив стартира проект „ЗООДОБРОВОЛЕЦ”. Той цели да подкрепи добрите намерения на хората, които се грижат за животните по улиците, да ги стимулира да правят това по начин, който да не нарушава санитарно-хигиенните норми, да ги провокира да предприемат и следващите стъпки, необходими като грижи за бездомните животни – обезпаразитяване, ваксиниране, кастрация.

От няколко месеца в община Пловдив се обсъждат идеи, реализирането на които да доведат до възможно най-правилното справяне с проблема, който назря съществено през тази година – храненето на бездомните котки в Пловдив. Идеята на администрацията е всеки пловдивчанин, който желае да се включи в проекта, да подаде писмено заявление в съответното кметство по местоживеене. Образците на заявленията са разпратени до районните еколози. Срокът за подаване на заявленията е 10 януари следващата година. След това ще се разгледат и ще се изготви списък на зоодоброволците. 

Well yet everyone see that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Всеки ще получи сертификат, подписан от кмета, за своеобразното си „назначение”, в който ще се опишат дейностите, които може да извършва: хранене и поене на бездомните животни, като ще се посочи подходящо място, определено от съответната районна администрация, където доброволецът ежедневно да разполага „хранилката”. Идеята е с връчването на сертификата, всеки доброволец да получи и подходящи помощни пособия – съдове за храна и вода, гранулирана храна, подвижна подложка – „хранилка”.

Предвижда се през 2010 г. проектът да продължи с разширение дейността на зоодоброволците и ангажирането им при залавяне на безстопанствените котки за тяхното последващо обработване – кастрация, ваксинация, обезпаразитяване, маркиране, регистриране и връщане по местата на тяхното обитание.
Pin It