Собственичката на хранителен магазин Л. Студенчева:

Пред очите ми кметски пратеници убиха с отровна стрела кучето ми Рекс, което 13 г. отглеждаме с любов в дома ни

 

Собственичката на хра­нителен магазин в Дупница Людмила Студенчева се оплака пред репортер на „Струма", че са убили до­машния им любимец Рекс пред очите им в град Бобо­шево, където живеят, Ето какво разказа Людмила Студенчева: Кучето ни бе­ше немска овчарка и го от­глеждахме от 13 години в двора, има всички докумен­ти. От няколко дни в Бобо­шево фирма избива куче­та, а уж ги приспива. Бях­ме на улицата аз, съпругът ми, синът ми и Рекс, когато видяхме, че млад мъж със специална фунийка, крие­йки се, издуха отровна стрела срещу домашния ни любимец, точно след 10 минути той умря. Без да бъ­дем информирани, че ще има избиване на кучета, ние бяхме извели домаш­ния си любимец на разходка.

Отидох в общината при еколога Людмил Стоев и го хванахме в момента, в кой­то изхвърляше отровните стрели, Разбрах, че на 12 май общината е подписала договор със софийска фир­ма, която да разчисти без­домните кучета в Бобоше­во, като за кастрация фир­мата получава по 60 лева, за евтаназия - 35 лева, т.е, за всяко убито куче со­фийската фирма „Бали Ко" получава по 35 лева. Мла­дежът, който убиваше куче­тата, беше с „Фиат Уно", благоевградска регистра­ция. Много ми е интересно къде закарват убитите куче­та. В Бобошево няма при­ют за бездомни кучета, аз живея от 31 години там и

знам, че има една яма край градчето, в която се изх­върлят труповете на умре­ли животни, Ако там ги из­хвърлят, то ни очаква епи­демия. Ще сезирам и про­куратурата в Дупница, като обвиня кмета на Бобошево Крум Маринов за убийство­то на кучето ни Рекс, тъй като фирмата е подписала до­говор да убива бездомните кучета, а не кучетата, кои то хората отглеждат с любов и имат за тях всички документи. За целта се обърнах и към д-р Стоянов, председател на българско­то дружество за защита не животните, Оттам ни каза ха, че досега няма осден кмет за убито куче, но все някой трябва да е пръв.

Well yet everyone know of that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It