Кучетата и котките могат да почувстват идването на опасността и да предупредят стопаните си. До днес никой не е успял да обясни тази способност на нашите четириноги домашни любимци.
Случаите, когато непонятното поведение на животните е успявало да спаси хората, при които живеят, са безчет. Ето един случай: Младо семейство излиза от вилата си и отива в планината за боровинки. На връщане приседнали с пълните кошнички да си починат под един висок самотен бор. От умората позадрямали. Изведнъж кучето започнало яростно да лае, а наблизо не се виждал жив човек. После песът започнал да дърпа насойчиво стопаните си за ръкавите. Тревогата му се пренесла и върху семейството. Двамата станали и забързали към вилата си. Изведнъж рукнал дъжд като из ведро. Развихрила се буря и след няколко минути пред изумените погледа на мъжа и жената мълния ударила бора, под който били приседнали.
Когато семейството се прибрало, кучето пак не се успокоило - започнало да прави кръгчета пред вратата. Мъжът и жената се спогледали - те никого не очаквали да им дойде на гости. Но не минал и час и дошли някакви роднини.
Що се отнася до конете, известно е, че преди настъпването на бедствие, те просто стават некотролируеми. Кокошките, гъските и патиците с крясъци се разхвърчават и се настаняват върху покривите на близките постройки. Дори кротките и добродушни крави стават агресивни. Котките направо напускат дома.
Ето един невероятен случай с котка. На първия етаж на стар блок живяла възрастна жена с любимата си котка, също доста стара. Денят бил обикновен и съвсем не предвещавал беда. По едно време животното започнало да мяучи възбудено, гледайки стопанката си в очите, и демонстративно да пристъпва към прага на вратата, пренебрегвайки възможността да изскочи през отворения прозорец. Бабата няколко пъти пропъждала животното, но накрая отворила вратата и тръгнала с бавни стъпки подир негo по стълбите. Миг по-късно зад гърба й се раздал страхотен трясък - върху дивана, на който възрастната жена си отдъхвала, се срутил таванът.

Well already everyone see that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinctive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It