Защитата на животните, измененията в изискванията за управление на етажната собственост, пропуските в работата на съдебната система, са били основните теми в писмата и жалбите на граждани и сдружения до приемната на парламента през миналата година. До Народното събрание са изпратени 2098 сигнали и предложения, отчетоха в неделя от парламента. На 369 от сигналите е отговорено, по 402 е възложено на съответните компетентни институции да бъде извършена проверка, а 787 са предоставени на постоянните парламентарни комисии.

Стотици декларации, подписки, протести са получени по време на обсъждането на Закона за защита на животните с настояване да бъдат ликвидирани евтаназията на животните, а след кастрация бездомните кучета да бъдат връщани по естествените си местообиталища. Много предложения е имало и по проекта за управление на етажната собственост, засягащ отглеждането на домашни любимци и регистрирането на сдружения от собствениците на апартаменти.

В сигналите се наблюдава повишена нетърпимост към пропуски в работата на съдебната система, правоохранителните органи и органите на изпълнителната власт, отбелязват от приемната. Кметове, общински съвети и училищни ръководства пък са протестирали срещу закриването на училища. С наближаването на парламентарните избори през следващата година все повече граждани и неправителствени организации настояват за приемане на нов избирателен кодекс, за актуализиране на избирателните списъци и по-строги санкции за купуването на гласове.

Към парламента са били отправяни и питания във връзка с размера, индексирането и преизчисляването на пенсиите, цените на горивата, електроенергията, топлинната енергия, хранителните стоки, отпускането на социални помощи, достъпа до качествено здравеопазване и лечение, замразените плащанията от европейските фондове и др.

Well along everyone be familiar with that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It