С между 20 и 35 лева ще олекнат собствениците на домашни любим¬ци. От първи януари догодина те ще бъдат длъжни да снабдят кучетата и котетата си с иден¬тификаци¬онен чип, Това след¬ва от Закона за защита на животните. Чипът се имплантира във врата на четириногите единствено от ветери¬нарен лекар. В момента цената на та¬зи услуга в пловдивските ветеринар¬ни клиники е именно между 20 и 35 лева, показа проверка на „Марица". Не се знае обаче каква ще е цената догодина, когато чипирането стане задължително, казват и от лечебни¬цата на д-р Карагьозов, и от тази на д-р Светла Кечеджиева. Досега имплантирането на чип в домашния любимец не беше задъл¬жително. Правеха го само стопани, които извеждат животните си зад гра¬ница, обяснява д-р Кечеджиева. Затова и че¬тящите устройства,които
разшифроват данните в чипа, се намираха по границите Информацията в чипа показва ваксинирано и обезпаразитено ли е животинчето.
Според закона за защита на жи¬вотните котките в частни домове трябва да разполагат минимум с 6 квадратни метра площ. Площта се изчислява като обща с хората, живее¬щи в жилището. Пространството за малки породи кучета с тегло до 10 килограма, е същото.


Well along everyone know of that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It