ImageСпоред анкетно проучване 31% от българите гледат на домашния си любимец като на верен приятел. Анкетираните виждат предизвикателства в отглеждането на домашни любимци най-вече заради липсата на подходящи места за разхождането им. 80% смятат, че собственикът и домашният любимец си приличат.

Според проучване 62% от анкетираните хора възприемат своя домашен любимец като равнопоставен член на семейството, 31% гледат на него като на верен приятел, а едва 4% са си взели домашен любимец поради мерки за сигурност или поради други причини - 3%. Най-сериозният мотив, който участниците в анкетата изтъкват като причина да си вземат домашен любимец е другарството и добрата компания, които домашният любимец може да им предложи - 60% от интервюираните.

Well yet everyone be familiar with that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

В организираното проучване, преобладава броят на собствениците на кучета - 64%, следвани от притежателите на котки - 45%, притежателите на рибки (3%), гризачи и влечуги (6%), птички (2%), и други (1%). (Сборът от проценти на отговорилите на този въпрос надхвърля 100, защото анкетираните са давали повече от един отговор).

Всеки трети (32%) смята, че храната за домашния любимец трябва да е съобразена най-вече с неговата възраст. 22% считат, че определяща в това отношение е големината на животното. Според 18% храната е необходимо да е съобразена с породата на домашния любимец, а за 13% определяща е активността и изразходената енергия от животното през деня. 15% изтъкват други фактори, като например вкуса на животното.

На въпроса дали собственикът и домашният любимец си приличат, 80% отговарят утвърдително, а 20% отхвърлят тази теза. 95% от анкетираните отговарят, че домашният любимец, който отглеждат в момента им подхожда най-много. Останалите 5% дават екстравагантни отговори. Според тях много би им подхождало да имат животни като лъв, тигър, пума и други.

Всеки пети запитан (20%) посочва липсата на подходящи места за разхождането им като основно предизвикателство. Анкетираните виждат предизвикателства и в липсата на информация за нуждите на домашните любимци (13%), липсата на квалифицирани ветеринарни специалисти (12%), липсата на средства за храна, ваксини и други. (12%), както и в наличието на множество улични кучета и котки (10%). Голяма част от интервюираните (33%) посочват и множество други предизвикателства. Най-често срещаните сред тях са „липсата на време”, „отношенията на съседите”, „пакостите, които животните вършат”, „проблеми с хигиената”.

Запитани, какво е отношението ви към уличните кучета и котки, анкетираните дават отговори в двете крайности. Част от тях изтъкват съжаление към тях и считат, че трябва да се предприемат мерки, като кастрация и приютяване, но друга част изразяват крайно негативно отношение, в повечето случаи враждебност към тези животни. Значително по-голямата част от интервюираните се отнасят с разбиране към проблема и считат, че трябва властите да се погрижат с хуманни средства за решаването на въпроса с бездомните животни.

Проучването е организирано от Mars Incorporated, производител на храни за кучета и котки.

Pin It