РЕГИСТЪРЪТ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕТО ИМ СЕ БАВИ! 
 
Около половината от собствениците на домашни кучета в София са сложили чип на домашните си любимци. Това каза за "Телеграф" Владо Кирилов, член на Българския ветеринарен съюз и представител на Софийската градска колегия.
В същото време обещаният електронен регистър, в който се съхраняват данните за тях, се бави. Той трябваше да бъде изработен от Националната ветеринарномедицинска служба и да стартира в началото на годината.

Чип
От началото на миналата година всички собственици на домашни животни са задължени да чипират любимците си. "Чипът е един вид ЕГН на животното, с което то може да бъде идентифицирано във все¬ки един момент. Той помага и в случаи, когато има ухапване и трябва да бъде установено на кого е животното" - казва Владо Кирилов. Чипът се поставя от ветеринарните лекари срещу такса. Тя варира около 40-45 лв., показа проверка на "Телеграф".

Идея
Идеята беше цялата информация от чиповете да бъде вкарана в регистър, който да осигури проследяемост за всяко едно домашно животно. Този регистър трябваше да бъде компютърна база данни, поддържана в България от Националната ветеринарномедицинска служба. Всички ветеринарни лекари у нас трябваше вече да имат достъп до него. Така например ако се загуби или ако бъде изоставено куче, веднага ще може да бъде открито благодарение на чипа, който е сложен подкожно и който съдържа информация както за него, така и за собственика му. Идеята беше по този начин да се намали и броят на изхвърлените животни. Регистър обаче няма въпреки обещанията на Националната ветеринарномедицинска служба, че такъв ще заработи от началото на годината. Според Владо Кирилов базата данни е почти готова, но в момента още не се използва, защото не е довършена. От регионалната ветеринарномедицинска служба в София пък заявиха, че системата най-вероятно ще тръгне в края на годината. В момента информацията за животните се събира на хартиен носител и проследяването е изключително трудно, обясниха от Българския ветеринарен съюз.
Според закона за ветеринарномедицинската дейност всички собственици на домашни любимци са задължени да им сложат чип.  


Well along everyone know of that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinctive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It