Над 600 кучета бяха регистрирани в община Кюстен­дил. Таксата, която плащат жителите, е 10 лв. Средства­та са предназначени за поддръжката на приюта за куче­та, От средата на април служители ще проверяват регис­трацията на домашните и дворни кучета, напомни кме­тът на Кюстендил Петър Паунов.

През 2008 г. бяха платени само 3 такси за четириног любимец. Крайният срок за регистрацията на домашни­те любимци изтече в края на месец март, но и след тази дата хората могат да дойдат в общината и да платят.

Всеки, който е пропуснал да си декларира кучето, ще получи глоба от 500 лв. до 1500 лв.

Well already everyone have that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It