Собствениците на кучета от Бургас през тази година ще трябва да плащат такса на общината в размер на 25 лева, предаде кореспондентът на Агенция „Фокус”. Общинският съвет в града намали таксите и дори вече няма значение дали домашните любимци от големи или дребни породи. Миналата година таксата бе 40 лева за малките породи кучета и 100 лева за големите. Може би поради този факт твърде малко стопани си платиха дължимите на общината такси, а приходите в общинския бюджет от такса куче за миналата година бяха едва 1950 лева. Отговорността на гражданите, община Бургас и други институции в града към домашните и бездомните кучета беше обсъдена днес по време на среща, организирана от зам.-кмета Ивелина Василева. От общината използваха случая отново да призоват собствениците на кучета да проявят гражданска съвест и през новата година да си платят таксата, която никак не е голяма. С парите от нея се ограничава популацията на бездомните кучета в града. Собствениците са длъжни да подадат декларация по образец в Дирекция "Опазване на околната среда" при Община Бургас, в тримесечен срок от датата на придобиване на куче. При подаване на декларацията се представя ветеринарномедицински паспорт на кучето и документ за платена такса. Подалият декларация собственик получава метална марка с регистрационен номер. Тя се поставя на нашийника на кучето и се носи при извеждането му на разходка. Собственици на домашни любимци обаче се оплакаха, че няма къде да разхождат кучетата си регламентирано. В двуседмичен срок общината очаква от тях да посочат места в съществуващите паркови пространства на Бургас, в които според тях е възможно да се обособят заградени зони за разходка на домашни кучета. Тези предложения ще бъдат предоставени на Експертния съвет по устройство на територията, който да вземе решение по тях. По време на срещата Ивелина Василева се обърна към ветеринарното съсловие в Бургас с призив за съдействие, тъй като общинска дирекция „Местни приходи” не разполага с база данни за броя на домашните кучета в града и техните собственици. С тази информация разполагат ветеринарните лекари, които издават паспорти на кучетата. Ако Община Бургас се снабди с този регистър, ще има реално основание и възможност да контролира събираемостта на такса-куче. Според Закона за ветеринарномедицинската дейност, ветеринарният лекар трябва да изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в Регионална ветеринарномедицинска служба и в съответната община. Ивелина Василева се ангажира официално да изпрати писмо за съдействие до Национална и Регионална ветеринарномедицинска служба.

Well along everyone know that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It