Собствениците и обитателите на етажна собственост са длъжни да не извършват дейности, които създават по-голямо от обичайното безпокойство за другите собственици и обитатели, без съгласието на Общото събрание. 

Това решиха депутатите при гласуването днес на второ четене на текстове от Закона за управление на етажната собственост, съобщи БТА. 

За домашните любимци беше записано, че е задължително да се спазват съответните нормативни актове при отглеждането на животни и да не се създава безпокойство на непосредствените съседи. Не беше прието предложението да не могат да се отглеждат животни без съгласието на непосредствените съседи, с изключение на такива, които се отглеждат в клетки или аквариуми. Собствениците и обитателите, които отглеждат животни, подлежащи на извеждане, ще заплащат консумативни разходи за всяко животно в размер като за един обитател. 

Собствениците и обитателите на етажна собственост са длъжни да спазват добрите нрави, както и да плащат разходите за основния, текущия или неотложния ремонт, за реконструкцията, преустройството и обновяването на общите части на сградата, съразмерно с притежаваните идеални части от него. 

Управлението на етажната собственост ще става чрез сдружение на собствениците, регистрирано като юридическо лице. За създаването на такова сдружение ще се свиква учредително събрание на всички собственици на етажната собственост, предвижда законът, предаде Фокус. В текста е записано още, че при необходимост от решаване на въпроси, свързани с общи части на две или повече етажни собствености, може да се създаде сдружение на собственици в две или повече етажни собствености. По реда на закона всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружението.

Well afore everyone see that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Pin It