ImageСИГНАЛ за грубо нарушаване на законодателството за хуманно отношение към животните използвани за еспериментални цели изпрати „Германо-българска помощ за животните – клон София” до: Министъра на земеделието, Директора на НВМС, Комисията по етика към животните в парламента, Министъра на отбраната, представителството на Европейската комисия в България и Военната прокуратура.

Представители на „Германо-българска помощ за животните” са намерили във вивариума на Експериментална хирургия към ВМА шест кучета, вързани в отделни преграждения, на вериги. Кучетата са били в окаяно състояние. Всички са били безпородни на възраст между една и четири години. В предверието на вивариума е имало множество спринцовки, нож и брадва. Мястото е било изключително мокро, студено и тъмно.

Well along everyone see that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

ImageПредставители на неправителствените организации за защита на животните, д-р В. Любке и д-р Р. Атанасова, членове на Комисията по етика към животните, използвани за експериментални цели, потвърдиха, че ВМА няма разрешение за извършване на експерименти с кучета. Подобни експерименти могат да бъдат правени само при официално разрешение от страна на Директора на НВМС, като животните за подобни цели трябва да бъдат отглеждани при условия описани в глава Седма, раздел ІІ от Закона за ветеринарно-медицинската дейност "Животни, използвани за опити", обнародван в ДВ. бр.87 на 1 Ноември 2005 г. и Наредба 25 от 10.06. 2003 за защита и хуманно отношение към опитните животни. Смисълът на подбор на такива животни, описан в Закона за ЗВМД при извършване на експерименти с тях, е яснотата за техния здравен статус, генетичен код, проследяване на потомството и контрол върху заболяванията.

ImageЕксперименталната хирургия и ВМА нарушават основни европейски принципи, конвенции и директиви на Европейския Съюз по използването на животни за експериментални цели. Нарушава се основна забрана на ЗВД, чл. 158, ал. 1 (използването на безстопанствени и домашни кучета и котки като опитни животни).

Чрез извършване на експерименти върху улични кучета, ВМА не просто няма авторитетното поведение на здравно заведение, което спазва законите на страната, но и поставя под въпрос качеството на експериментите си с невалидни резултати, което може да има по-дългосрочен ефект и върху пациентите на болницата! Повече от неоправдано е българска институция от подобно значение като Военномедицинска Академия, подчинена на ведомството на Министерство на отбраната да е основен нарушител на българските и европейски закони, се казва в сигнала.

Image„Германо-българска помощ за животните – клон София” настоява да бъде извършена проверка на пълната документация на експерименталната база, становище от страна на Комисията по етика и налагане на най-строгите санкции по неспазване на закона. Организацията счита, че ясната позиция на контролните органи по този въпрос ще даде добър знак към европейските институции за безкомпромисност към нарушителите на закона и добър пример за българската общественост, както и за всички учреждения, в които се провеждат опити.  

„Германо-българска помощ за животните – клон София” е готова да поеме грижите и лечението на животните от вивариума.

Pin It