Кметът на Царево и инвеститорът на незаконния строеж "Златна перла" край село Варвара обжалват заповед от 1995 за обявяване на Стрнаджа за природен парк
04.05.2007

Кметът на община Царево Петко Арнаудов и инвеститорът на незаконния строеж на селище "Златна перла" край село Варвара са обжалвали заповедта от 1995 г. за обявяване на природния парк "Странджа" и искат тя да бъде провъзгласена за нищожна.

По този повод вече седмица в книжарница "Хеликон" в Бургас, а от вчера и в интернет пространството тече подписка в подкрепа на природния парк.

Инициаторите от сдружението с нестопанска цел "Златна Странджа" - Малко Търново, и Младежката инициативна група от Бургас отбелязват в петиция, че за сега само статутът на парка спира безконтролното застрояването по Южното Черноморие.

Ако бъде узаконено вилното селище край Варвара, би се отворил пътят за превръщането на останалата незастроена най-южна част на българското Черноморие в бетонна пустиня.

Кметът на Царево обаче си представя крайбрежието така: яхтени пристанища, огромни голф игрища, суперлуксозни ваканционни селища на морския бряг, частни плажове, хотели, еднофамилни къщи, скъпи ресторанти и барове, басеини и тенис кортове...

Well already everyone know of that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 

Природен парк "Странджа" е обявен през 1995 г., за да пази уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство.

Със своите 1116 кв. км той заема около 1% от територията на страната. Още през далечната 1933 г. там е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Парк "Странджа" е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа.

Той има европейско значение по отношение богатството на висшата флора, гнездящите птици и разнообразието от влечуги и световно значение по отношение на бозайниците, безгръбначните животни и горите с терциерна растителност.

Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати (местообитания) е 121, като по този показател паркът е на първо място сред защитените територии в Европа.

Исканията на природозащитниците са:

- Да не се допусне съдебното решение, провъзгласяващо за нищожна заповедта за обявяване на природен парк (ПП) "Странджа", в ущърб на националните и общоевропейски интереси да заличи от картата на защитените територии ПП "Странджа";

- Всички незаконни строежи на територията на ПП "Странджа" да бъдат премахнати;

- Да бъде завършена процедурата по приемане на Плана за управление на ПП "Странджа" и българската държава да гарантира спазването на закона и опазването на дивата природа и устойчивото развитие, в хармония с природата и местните хора.

Като български граждани и данъкоплатци настояваме да се търси дисциплинарна отговорност по реда на чл. 89, ал.2 на Закона за държавния служител на всички служители, които не изпълняват или бавят задълженията си, се казва в петицията. Подписката продължава.

Pin It