Печат

Описание

Ника е смело момиче. Подхвърлени със сестра й в двора на 82 годишна жена, изглеждаха сякаш са преминали през ада. Потърсиха ни за помощ, а срещата ни показа две души с ужасен кожен проблем, кожа и кости и без никакво бъдеще. След дълго лечение и грижи момичетата станаха истински пухкавелки, търсещи постоянно вниманието ни. Сестричката ѝ вече е осиновена, нека покажем на Ника, че може да бъде и тя обичана и обичаща от свое семейство.

Контакт

Сдружение Незабравените
Имейл: adopt@unforgottenbg.com
Населено място: София
Област: София-град
НикаНика