Законопроектът за управление на етажната собственост забранява отглеждането на домашни любимци без изричното съгласие на съседите. Ако не сте съгласни с това, елате на протест.

 

Дата: 28-09-2008, 12:00

Място: ПРЕД НАРОДНИЯ ТЕАТЪР - София


Ако не сте съгласни съседите да определят начина Ви на живот... 

Ако не искате да бъдете поставяни в неравностойно положение... 

Ако не желаете да бъдете изнудвани... 

Ако не считате за решение междусъседските войни... 

Ако никога не бихте изхвърлили домашния си любимец...


ЕЛАТЕ и покажете мнението си!

 

Законопроект за управление на етажната собственост:

 ... 
Задължения на собствениците и обитателите 
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да: 
… 
6. не отглеждат животни в своите самостоятелни обекти без съгласието на непосредствените си съседи, с изключение на такива, които се отглеждат в клетки или аквариуми; 
...

Правомощия на общото събрание 
Чл. 11. (1) Общото събрание: 
… 
10. приема решения и за: 
… 
л) даване на съгласие за отглеждане на животни в етажната собственост.

 

Предстои текстовоте да бъдат гласувани на второ четене от Народно събрание тази есен. 


Well already everyone be aware of that generic levitra for sale found with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

Ако бъде приет, Законопроектът ще предизвика множество междусъседски конфликти, твърдят организаторите

Кампания „Не на съседската намеса в личния живот” стартират собственици и любители на домашните животни, обединени в гражданска група „Град за отговорни хора”. Атаката е срещу предвижданото в Законопроекта за управление на етажната собственост искане на предварително съгласие от съседите за отглеждане на домашен любимец в апартамент. Законопроектът е изработен от Правна комисия към Народното събрание и предстои да бъде гласуван на второ четене тази есен.

- В България добрите практики за отглеждане на домашни любимци се регламентират от Закона за ветеринарномедицинска дейност и Закона за защита на животните, а предстои и приемане на наредба за домашните любимци, - разказва Надина Тошева от сайта http://www.park4pets.com – Текстовете във въпросните закони са достатъчно стриктни и гарантират правата както на животните, така и на хората. Предложеният текст в Законопроекта за управление на етажната собственост противоречи на редица нормативни актове, като например Международния пакт за граждански и политически права, Конституцията на Република България, Закона за нормативните актове, Закона за защита от дискриминация и Закона за собствеността. Ние не сме против правилата, но сме на мнение, че ако бъде приет, законопроектът по никакъв начин няма може да гарантира и допринесе за по-отговорното отглеждане на домашни любимци.

Според чл. 6, ал. 1 от Законопроекта за управление на етажната собственост собствениците са длъжни да не отглеждат животни в своите самостоятелни обекти без съгласието на непосредствените си съседи, с изключение на такива, които се отглеждат в клетки или аквариуми. Общото събрание на входа ще приема решения за даване на съгласие за отглеждане на животни в етажната собственост. Това на практика означава забрана за отглеждане на домашни любимци, освен ако Общото събрание на входа не реши друго.

Well afore everyone have that generic levitra for sale detected with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.